JNTUK B.Tech  2-1  Semester (R16) 1st Mid Examination Online Bits August 2018 

JNTUK B.Tech  1-1  Semester (R16) 1st Mid Examination Online Bits August 2018

JNTUK B.Tech 3-1 Sem (R16) 1st Mid Examination Online Bits August 2018

JNTUK B.Tech 4-1 Sem (R13) 1st Mid Exam Online Bits August 2018