JNTUK B.Tech 1-1 Semester (R16) 2nd Mid Examination Online Bits Oct 2018

JNTUK B.Tech 4-1 Semester (R13) 2nd Mid Examination Online Bits Oct 2018 

JNTUK B.Tech 2-1 Semester (R16) 2nd Mid Examination Online Bits Oct 2018

JNTUK B.Tech 3-1 Semester (R16) 2nd  Mid Examination Online Bits Oct 2018